Contactinvestigaties

Een agressieve en adequate aanpak van contactinvestigaties is er één waarbij zoveel mogelijk van de blootgestelde contacten geïdentificeerd en onderzocht worden en waarbij de geïnfecteerde contactpersonen een volledige LTBI behandeling volgen.

Incidentie

Aantal nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte, aandoening of gebeurtenis in een bepaalde populatie gedurende een bepaalde periode, gebruikelijk uitgedrukt per duizend of honderdduizend per jaar.

Micro-epidemieën

Door het gebruik van genotypering bij vermoeden van een epidemiologische link.

Miliaire tuberculose

Vorm waarbij tuberculose zich verspreid heeft over zowat alle organen. De term miliair komt van 'gierstkorrels' en verwijst naar de vele kleine witte puntjes die te zien zijn op een röntgenfoto van de longen.

Prevalentie

Het aantal personen dat aan de aandoening lijdt op een specifiek moment in een bepaalde bevolkingsgroep, gebruikelijk uitgedrukt per duizend of honderdduizend. Niet te verwarren met incidentie, waarmee het aantal nieuwe gevallen in een bepaalde periode wordt aangeduid.