Een tuberculosepatiënt kan in principe volledig genezen met antibiotica. Gedurende minstens 6 maanden moeten 3 à 4 geneesmiddelen ingenomen worden, zogenaamde tuberculostatica. Dit zijn eerstelijnsgeneesmiddelen.

Het is zeer belangrijk om alle voorgeschreven geneesmiddelen regelmatig en steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen en de behandeling niet voortijdig af te breken. Alle bacteriën moeten uit het lichaam verdwijnen, anders kan de patiënt opnieuw ziek worden. Ook bestaat het risico op het ontstaan van resistentie: de bacteriën worden ongevoelig voor bepaalde antibiotica. Dit is veel moeilijker te behandelen.

De meeste tuberculosegeneesmiddelen worden volledig terugbetaald door de ziekteverzekering. Patiënten die behandeld worden met onvolledig of niet terugbetaalde geneesmiddelen of die niet aangesloten zijn bij de verplichte ziekteverzekering kunnen beroep doen op het project BELTA-TBnet.