Opsporing van een infectie kan via de tuberculinehuidtest (THT) en IGRA. 

Bekijk in dit filmpje hoe de inspuiting gegeven wordt.

De tuberculinehuidtest of THT

De tuberculinehuidtest (THT), ook Mantouxtest of intradermotest genaamd, is een huidtest die aantoont of iemand al dan niet geïnfecteerd is met tuberkelbacteriën. (De test werd ontwikkeld door de Franse arts Charles Mantoux in 1907.) 

De test geeft nooit uitsluitsel of iemand ziek is, hiervoor moeten nog andere onderzoeken gebeuren.

Bij een THT wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) ingespoten in de huid van de voorarm. Tussen drie en vijf dagen na het plaatsen van de test moet het resultaat afgelezen worden.

De THT is onschadelijk en mag ook aan jonge kinderen of zwangere vrouwen worden toegediend.

Afhankelijk van de reactie die op de injectieplaats vastgesteld wordt, zal de test negatief of positief beoordeeld worden. De THT reageert positief als iemand een tuberculose-infectie heeft. De beoordeling of een test positief of negatief is, moet door een professioneel iemand gebeuren. Niet elke zichtbare reactie (roodheid) duidt immers op een positief testresultaat; terwijl de afwezigheid van een zichtbare reactie niet altijd wil zeggen dat de test negatief is.

Iemand die gevaccineerd werd met BCG, kan een vals positieve reactie op de THT vertonen.

De THT is geen vaccinatie en biedt dus geen bescherming, het is een test om een tuberculose-infectie op te sporen.

Wanneer iemand een positieve THT heeft, moet er een röntgenfoto van de longen genomen worden om ziekte uit te sluiten. Is de longfoto normaal, dan is deze persoon geïnfecteerd, maar niet ziek.

In sommige gevallen is het aangewezen om gedurende 6 maanden preventief medicatie in te nemen. Hierdoor kan het risico op een latere ontwikkeling van tuberculose met +/- 80% verminderd worden.

De VRGT maakte een Standard Operating Procedure waarin omschreven staat hoe een THT geplaatst en afgelezen dient te worden.

Thumbnail
Thumbnail

 

IGRA

IGRA's (Interferon-Gamma Release Assays) meten de in vitro respons op antigenen van de Mycobacterium tuberculosis bacteriën die niet aanwezig zijn in het BCG-vaccin noch in de meeste niet tuberculeuze mycobacteriën (NTM). De specificiteit van de test is beter in vergelijking met de THT.

IGRA's zijn echter duurder en vereisen specifieke transportvoorwaarden en bepaalde laboratoriumfaciliteiten waarover niet alle labo's beschikken. 

Thumbnail