De recente publicatie 'Belgian Guidelines on the Diagnosis and Management of Latent Tuberculosis Infection' (2019) bevat de nieuwe richtlijnen inzake diagnose en behandeling van latente tuberculose infectie. Het document werd initieel in het Engels opgesteld, de vertaling naar het Nederlands is eveneens beschikbaar. De technische LTBI-fiches vormen een praktische leidraad voor de verschillende beroepsgroepen en werksituaties.

-> Zie documentenvenster. 

De richtlijnen werden ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep van het Wetenschappelijk Comité Tuberculose van de Belgian Lung and Tuberculosis Association (BELTA), de overkoepelende Stichting van de VRGT en de FARES. De leden van de werkgroep komen uit heel het land en zijn werkzaam in volgende disciplines: infectiologie, immunologie, pneumologie, pediatrie, microbiologie, laboratoriumwetenschappen, arbeidsgeneeskunde, volksgezondheid en infectiecontrole.

De richtlijnen omvatten aanbevelingen voor het identificeren van personen bij wie LTBI-testing en behandeling aangewezen is, voor de algoritmische aanpak van het testen en behandelen, en voor de behandelingsopties.

Het document is een update van de vorige publicatie in 2003 en is voornamelijk gebaseerd op de aanbevelingen van de World Health Organization, de European Respiratory Society (EU) en het National Institute for Clinical Excellence (UK). Tevens werden de bevindingen over wetenschappelijke evidentie inzake LTBI, gepubliceerd in een recente review (2018) van het European Centre for Disease Prevention and Control, mee in overweging genomen. Dit resulteerde in richtlijnen die niet altijd even eenduidig zijn.

Bij het hanteren van de richtlijnen moet men rekening houden met het feit dat beslissingen over LTBI-diagnose en behandeling hoofdzakelijk gebaseerd zijn op een individuele inschatting en het voorzichtig afwegen van alle beschikbare factoren, waaronder resultaten van tests er slechts één zijn.

De brochure uit 2015 met de verkorte richtlijnen Een tuberculinehuidtest opvolgen: een behandeling voor een latente tuberculose-infectie instellen? wordt momenteel bijgewerkt.