Ongeveer 90% van de gevallen van tuberculose wordt ontdekt doordat patiënten zelf met klachten bij de medische sector aankloppen. Daarom vragen we u als huisarts om de ziekte in het diagnostisch kader te houden en om waakzaam te blijven voor deze ziekte. Om u hierbij te helpen ontwikkelden we een handige informatiekaart en drie informatieve video's over tuberculose aan.

Informatiekaart:

Op de informatiekaart staan de symptomen, risicogroepen- en factoren en besliskundige acties bij een vermoeden van (actieve/latente) tuberculose opgesomd. 

Download de informatiekaart tuberculose

Video's:

Video 1 haalt volgende zaken aan:

  • de karakteristieken van TB;
  • wat de risico-inschatting is voor een patiënt;
  • hoe TB overgedragen wordt;
  • het belangrijke verschil tussen een latente en actieve TB;
  • tips om de ziekte te voorkomen in de praktijk.

In video 2 wordt de tuberculosescreening bij aanvragers van internationale protectie besproken. Deze video is een tijdje geleden opgenomen en haalt dus oude cijfers aan. De dalende trends blijven echter aanhouden. In tegenstelling tot andere vluchtelingen, volgen Oekraïners niet het aangehaalde Fedasil circuit. Een decentrale screening is voor hen opgezet met doorverwijzing via een requisitorium naar een lokaal regionaal ziekenhuis voor een radiografie van de longen (enkel face). Het moet een ziekenhuis zijn waar ook een afdeling pneumologie is. De procedures en hoe dit te organiseren staan uitgebreid uitgelegd op deze pagina. Hoewel de procedures verschillen, blijven de aandachtspunten en alarmsignalen voor de huisarts hetzelfde.

U krijgt toegang tot deze twee video's na registratie via dit formulier. Dit duurt slechts één minuutje. Wij sturen u vervolgens de links en bijhorende paswoorden toe. 

In video 3 wordt getoond hoe een tuberculinehuidtest (THT) afgenomen wordt. Een THT, Mantouxtest of intradermotest genaamd, is een huidtest die aantoont of iemand al dan niet geïnfecteerd is met de tuberculosebacterie. Aan de hand van deze test wordt een latente tuberculose infectie opgespoord, geen actieve tuberculose. Afhankelijk van de reactie die op de injectieplaats geconstateerd wordt, zal de test negatief of positief beoordeeld worden. Deze video en meer info over een THT vindt u hier.